sututar

sututar
is. Sonradan istifadə etmək üçün su toplanılan yer, gölməçə. Təbii sututarlar. Süni sututar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dəryaçə — f. 1) göl(cük); 2) kiçik dəniz; sututar; 3) su yığımı, gölməçə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəniz — is. 1. Yer kürəsinin acı duzlu su ilə örtülü olan və az çox quru ilə əhatə olunmuş böyük sahəsi, okeanın bir hissəsi; dərya. Qara dəniz. Xəzər dənizi. – Dəniz okeanların az çox təcrid edilmiş hissələridir ki, bunların özlərinin xüsusi rejimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hovuz — is. <ər.> Su yığıb saxlamaq üçün daşdan, kərpicdən və s. dən düzəldilmiş sututar; çarhovuz. Üzgüçülük hovuzu. Hovuzdan su buraxmaq. – Bu zaman Qətibə hovuzun kənarında dayanmışdı, suda üzməkdə olan əlvan balıqlara baxırdı. M. S. O.. Su… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hövzə — 1. is. <ər.> Böyük süni sututar; dəryaça. <Səfərli Aydına:> Bu dağlarda isə nəhəng bir su hövzəsi düzələcək. H. Seyidbəyli. 2. is. <ər.> 1. coğr. Qolları ilə birlikdə çayın əhatə etdiyi sahə; dənizə, gölə yapışıq ərazi. Arazın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”